Уведомление до клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с цел повишаване качеството на клиентското обслужване бяха предприети промени по отношение на процесите по изпълнение на операциите чрез използване на директен дебит. За коректното обслужване на тези операции се изисква допълнително да бъде изрично заявен и номер (IBAN) на сметката на получателя.

В тази връзка, за да бъдат надлежно изпълнявани исканията по предоставените от Вас съгласия за директен дебит, е необходимо да посетите обслужващия Ви финансов център и да заявите номер (IBAN) на сметката/ите на получателя/ите, към които желаете да бъдат извършвани плащания.

За повече информация можете да се обърнете към служителите в обслужващия Ви финансов център на Банката.

С уважение,

Екипът на Пощенска банка