Пощенска банка създаде портал, предназначен за доставчици на платежни услуги

Пощенска банка създаде портал, предназначен за доставчици на платежни услуги в Европа, регламентирани с Директивата за платежните услуги (Payment Services Directive 2 - PSD2). Чрез него се осигурява достъп до документацията на избрани приложно-програмни интерфейси (APIs) към системите на Банката, които могат да се използват за създаване на иновативни банкови услуги. На портала е дадена и възможност за тестване на разработвания от доставчиците софтуер.

Една от основните цели на PSD2 е да стимулира конкуренцията и иновациите в областта на платежните услуги. Стартирането на портала, предназначен за доставчици, е и в изпълнение на стратегията на банката за дигитализация, която цели насърчаване и въвеждане на иновации за потребителите, като същевременно приоритет остава високата степен на сигурност на предоставяните услуги.

Повече информация можете да намерите на https://developer.postbank.bg/