Уведомление до клиенти

Уважаеми клиенти,

Считано от 27 декември 2018 г. Пощенска банка актуализира стойността на референтен лихвен процент ПРАЙМ за кредитни карти (ПРАЙМ КК) на Юробанк България АД (Банката), както следва:

• Референтният лихвен процент ПРАЙМ КК в лева се намалява от 3.00% на 0.95 %.

Промяната се извършва съгласно Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) за кредитни карти на "Юробанк България" АД, публикувана на www.postbank.bg, и е приложима по отделни договори за издаване на кредитни карти, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ КК, съгласно условията на съответния договор за кредитна карта.

Новата стойност на ПРАЙМ КК ще се отрази върху годишния променлив лихвен процент за съществуващи кредитни карти, чиято лихва се определя на база на този индекс, считано от 27 декември 2018 г., за трансакции, извършени с картата, след датата на промяната.

С Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) за кредитни карти можете да се запознаете тук.