Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова организация, която оперира в седем страни, притежава общо активи в размер на 60 млрд. евро и 13 512 служители. Основана през 1990 г., Групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

Юробанк заема стратегическа позиция в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в Гърция, България и Сърбия, предлага премиум услуги за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон, и също така присъства и в Румъния.

Акционерна структура на Юробанк към 01.12.2015 г.:  

Институционални и частни акционери       97,6%
Гръцки фонд за финансова стабилност      2,4%