Акционери

Пощенска банка е член на Юробанк Груп.

Юробанк Груп е динамична банкова група, която оперира в седем страни, притежава общо активи в размер на 65,7 млрд. евро и 15 929 служители. Основана през 1990 г., Групата се разраства чрез органичен растеж, за да се превърне във водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор през последните години.

Юробанк предлага пълна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални и корпоративни клиенти  и заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в Гърция, България, Румъния и Сърбия, предлага премиум услуги за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон.

Акционерна структура на Юробанк към 01.12.2015 г.:  

Институционални и частни акционери       97,6%
Гръцки фонд за финансова стабилност      2,4%