Йоанис Серафимидис - член на Управителния съвет и изпълнителен директор с ресор „Банкиране на дребно“

Г-н Йоанис Серафимидис е член на Управителния съвет и изпълнителен директор с ресор „Банкиране на дребно“. Г-н Серафимидис започва своята професионална кариера като консултант в KPMG. Значителна част от професионалния си опит придобива в Групата на Юробанк, започвайки като мениджър препроектиране, подобряване на качеството и бизнес анализи  през 2002 г. в Атина, Гърция.

             
Йоанис Серафимидис продължава своето професионално развитие като мениджър продажби в сегмент „Банкиране малък бизнес“. Две години по-късно е назначен за началник на управление „Банкиране малък бизнес“ в Банкпост, Букурещ, Румъния.


Г-н Серафимидис се присъединява към екипа на Пощенска банка (с юридическо име Юробанк България АД) през 2011 г., като началник на управление „Клонова мрежа“. В началото на 2015 г. г-н Серафимидис заема позицията началник на сектор „Банкиране на дребно“.


Йоанис Серафимидис притежава магистърска  степен по „Международни отношения“ от Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE) и бакалавърска степен по икономика от Лондонски университетски колеж (UCL).