Надзорен съвет

г-н Георгиос Провопулос - председател и член на Надзорния съвет

г-н Теодорос Каракасис – заместник-председател и член на Надзорния съвет

г-н Анастасиос Николау – член на Надзорния съвет

г-жа Христина Теофилиди – член на Надзорния съвет

г-н Ставрос Йоану – член на Надзорния съвет

г-н Михалакис Луис – член на Надзорния съвет

 

Управителен съвет

г-жа Петя Димитрова – председател на УС и главен изпълнителен директор

г-н Димитър Шумаров – член на УС, изпълнителен директор и главен финансов директор

г-н Асен Ягодин - член на УС и изпълнителен директор

г-н Йоанис Серафимидис - член на УС и изпълнителен директор

г-н Йордан Суванджиев - член на УС и главен директор "Управление на риска"

Прокурист

г-жа Милена Ванева