Надзорен съвет

г-н Георгиос Провопулос - председател и член на Надзорния съвет

г-н Теодорос Каракасис – заместник-председател и член на Надзорния съвет

г-н Анастасиос Николау – член на Надзорния съвет

г-н Ставрос Йоану – член на Надзорния съвет

г-н Михалакис Луис – член на Надзорния съвет

 г-н Джон Дейвид Бътс – член на Надзорния съвет

Управителен съвет

г-жа Петя Димитрова – председател на УС и главен изпълнителен директор

г-н Димитър Шумаров – член на УС, изпълнителен директор и главен финансов директор

г-н Асен Ягодин - член на УС и изпълнителен директор

г-н Йордан Суванджиев - член на УС и Началник Управление "Правомерност"

Прокурист

г-жа Милена Ванева