История

Пощенска банка (с юридическо име „Юробанк България” АД) е създадена при юридическото сливане на „Българска пощенска банка“ и ДЗИ Банк през ноември 2007 г.

„Българска пощенска банка“ АД е основана на 2 април 1991 г. За следващите години банката претърпява значително развитие и разрастване. Благодарение на разумната си политика тя е сред малкото български банки, които оцеляват през банковата криза през 1996-1997 г.

Със своята 25-годишна успешна история, Пощенска банка се нарежда сред водещите универсални търговски банки в България. Тя е четвъртата банка в България по размер на отпуснати кредити и привлечени депозити, с активи от над 6.3 млрд. лева, широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Сред нашите клиенти се нареждат част от водещите компании, извършващи дейност в България, много от представители на малкия и средния бизнес в страната, както и хиляди домакинства. Като израз на стремежа ни да сме все по-близо до нашите клиенти и да им предоставяме все по-качествено обслужване, ние продължаваме да модернизираме клоновата си мрежа в страната, както и да инвестираме в инфраструктура, информационни технологии и човешки капитал.

Пощенска банка е носител на редица престижни награди.