Йордан Суванджиев

Началник Управление "Правомерност" и член на УС

Г-н Йордан Суванджиев е Началник управление "Правомерност"  и член на Управителния съвет на Пощенска банка. Той също така отговаря за управлението на риска на "И Ар Би Пропърти Сървисиз", "ИМО Централен офис" и "ИМО Пропърти Инвестмънтс" - дъщерни дружества на "Юробанк Груп" в България. Г-н Суванджиев се присъединява към ръководството на Пощенска банка през 2007 г.

През периода 1994 - 2007 г. той последователно заема следните позиции в Булбанк – вътрешен одитор и заместник-началник на управление "Кредитиране", а в Уникредит Булбанк - началник на отдел "Кредити и риск", началник на управление "Риск", началник на отдел "Кредитна политика и риск". Г-н Суванджиев е бил и главен експерт "Финансови анализи и прогнози" в Министерството на икономиката в периода 1992-1994 г. Той е бил член на Съвета на директорите на "Българска кожухарска индустрия" АД и вътрешен одитор в "Мина Жабляно" (1992-1994 г.).

Г-н Суванджиев има магистърска степен по управление и планиране от УНСС в София, както и множество дипломи и сертификати от международни професионални обучения, включително индивидуална програма за обогатяване и развиване на личностните управленски качества.