Програма "Premium"

ПРОГРАМА PREMIUM” Ви осигурява спокойствието и комфорта, които заслужавате.

 

С Програма "Premium1 получавате:

Разплащателна сметка в BGN с атрактивен лихвен процент2:

 

  • Без такса за вътрешнобанкови преводи (между собствени сметки, наредени в клон на банката, през Интернет банкиране или Телефонно банкиране);
  • Без такса за 10 бр. междубанкови превода, в лева, месечно, през БИСЕРА, наредени през Интернет банкиране;
  • Без комисионна за теглене и внасяне на каса до 10 000 лв. на ден;
  • Без такса за междубанкови входящи преводи;

 

Дебитна карта – Debit MasterCard World, с опция за издаване в рамките на 15 минути3

 

  • Без такса за издаване и месечно обслужване;
  • Без такса за теглене на пари в брой с дебитната карта от всички банкомати в страната;
  • Безплатни SMS известия4 - за всички транзакции, направени с дебитна карта по основната разплащателна сметка;

     

Възможност за откриване и обслужване (месечно) на втора разплащателна сметка в EUR или USD, без такса;

Възможност за покупка, без такса, на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD, при подписване на Заявление за участие в регулярен инвестиционен план5;

Високо ниво на конфиденциалност чрез услугата "Заключване на сметка"6;

Без такса за плащане на битовите Ви сметки с услугата "Универсален платец“;

Интернет банкиране "е-Postbank";

 

 

Програмата “Premium” се предлага на клиенти, заявили своето искане за ползване на съответната пакетна програма и в случай, че отговарят на допълнителните изисквания на банката. За да научите повече - заявете среща с наш банкер или позвънете на нашия Premium Call center. За пакетната програма "Premium" и включените в нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката.

Годишната лихва по разплащателната сметка в лева, включена в програма "Premium" на Пощенска банка е по-висока в сравнение с годишната лихва по стандартна разплащателна сметка, предлагана от банката.

3Услугата се предлага само в определени финансови центрове на банката. Списък на офисите, които предлагат услугата можете да намерите тук.

Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за неполучаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.

5Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план, се прилагат такси съгласно Тарифата на банката. 

Услугата дава възможност за ограничен достъп до информация по сметките на клиента. Същият е достъпен само за служители в Центрове за Premium banking.