Програма "Моят престиж"

Считано от 01.10.2019г. разплащателни сметки по програма "Моят Престиж" не се откриват.

Вашето решение за ежедневно банкиране и управление на личните Ви средства. Програма "Моят Престиж“ е създадена, за да отговори очакванията Ви за удобство и сигурност в банковото обслужване, което получавате. Програмата съчетава успешно персонализирани финансови решения, които осигуряват Вашето спокойствие в ежедневието, с преференциални условия по депозитни, инвестиционни и кредитни продукти.

Вие сами решавате кои продукти да изберете и от кои преференции да се възползвате, а таксата е само една.

Какво получавате:

 • Най-престижния клас дебитна карта в България – World Debit MasterCard:
  • Участие в програмата за лоялни клиенти "MyRewards“, благодарение на която печелите пари от всяка една покупка, която направите с картата в страната, чужбина или онлайн¹.
  • БЕЗПЛАТНО теглене на пари в брой с дебитната карта от всички банкомати в страната
  • БЕЗПЛАТНИ SMS известия - за всички транзакции на стойност над 100лв., направени с картата
  • Безплатен достъп до ВИП салоните на летищата в София и Виена
 • Разплащателна сметка в левове:
  • С по-висока лихва²
  • Безплатни входящи преводи
  • Без такса за теглене на каса на суми до 2 000 лева дневно
  • Безплатни междубанкови преводи в лева (БИСЕРА) - 5 броя на месец, наредени в клон на Банката
  • С неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи , наредени от сметката (в клон, през Интернет банкиране, Телефонно банкиране)

Какво още може да изберете на цената една обща месечна такса:

За ежедневието

За плановете

 • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка.
 • Преференциални лихвени условия за овърдрафт

За сигурността ³

 • Застраховка "Помощ при пътуване и Злополука" , която покрива всички медицински разноски в случай на злополука в чужбина с лимит на отговорност до 100 000 евро и спешна стоматологична помощ в чужбина до 300 евро
 • Безплатна Пътна помощ в случай на ПТП на територията на България в рамките на 50 км. (до 100 евро)

Защо Програма "Моят Престиж“ е най-добрият избор за Вас:

 • Получавате ексклузивни продукти и услуги, както и отстъпки по най-използваните в ежедневието банкови продукти и услуги срещу заплащането на една месечна такса
 • Получавате атрактивни инвестиционни и депозитни предложения
 • При кандидатстване за кредитни продукти програмата Ви дава достъп до преференциални лихвени условия и безплатна сметка за обслужване на кредита

Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моят Престиж" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори.

Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит,жилищен кредит или кредитна карта при условията на програма "Моят Престиж" на Пощенска банка се извършва при одобрение на подадено от потребителя искане и сключване на съответните договори за кредит/ кредитна карта.

За програма "Моят Престиж" и включените в нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката.

Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за неполучаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.

¹ Пълни условия на Програма за лоялност “MyRewards" са публикувани на www.myrewards.bg .
² Годишната лихва по разплащателната сметка в лева, включена в програма "Моят Престиж" на Пощенска банка, е по-висока в сравнение с годишната лихва по стандартна разплащателна сметка, предлагана от банката.

³Застрахователна полица № 150811001462/17.06.2012 г. Телефон за връзка при настъпване на застрахователно събитие: +359 2 92 67 222 или +359 2 92 67 100 / имейл: assistance.claims