Разплащателна сметка с превод на работна заплата

ЗАПЛАТАТА ТИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ!

Получавай заплатата си в Пощенска банка и участвай в томбола за един от 10 –те ваучера за почивка

„Спечели ваучер за почивка от Пощенска банка“*

  • Получавай заплатата си по разплащателна сметка в Пощенска банка с издадена към нея дебитна карта MasterCard не по-малко от три последователни месеца и участвай в томбола за един от 10 –те ваучера за почивка в периода 13.06.2022г до 13.01.2023г
  • Направи поне една покупка на ПОС терминал в търговски обект с дигитализираната си в приложението на Банката One Wallet by Postbank или в дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay дебитна карта Mastercard, издадена към твоята разплащателна сметка за превод на работна заплата
  • Определянето на печелившите ще се извършва на случаен принцип в рамките на пет тегления, в периода от 15-то до 20-то число на месеца на тегленето
  • Ако си сред печелившите, ние ще се свържем с теб по телефона, за да те информираме
  • Ако не си – участваш и в следващите тегления

Пълните правила на промоционална кампания „Спечели ваучер за почивка от Пощенска банка“ са достъпни в раздел „Документи“

*В томболата имат право да участва Всеки клиент на Пощенска банка, отговарящ на посочените в Официалните правила критерии, за които към съответната дата на теглене на наградите по настоящата Промоция са изпълнени следните условия:

(а) има разплащателна сметка за превод на работна заплата, открита и водена в Банката от не по-малко от 3 (три) последователни месеца, по която за всеки един от месеците има осъществен трансфер на своето трудово възнаграждение и към която сметка има издадена и активна дебитна карта Mastercard;

(б) има платена/-и към Банката такса/-и по сметката по буква (а) в размер на минимум 7,75 (седем лева и седемдесет и пет стотинки)  (в това число: такса за откриване на сметка и/или за месечно обслужване и/или други такси, дължими за съответния банков продукт), както и

(в) има направена поне 1 бр. (една) покупка на ПОС терминал в търговски обект с дигитализираната си в приложението на Банката One Wallet by Postbank или в дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay  дебитна карта Mastercard, издадена към сметката по буква (а);