Супер жилищен кредит

Валута
Сума
Години
Фиксиран лихвен процент
Месечна вноска

Сега можете да се възползвате от кредит с фиксиран лихвен процент за целия срок. Гарантирайте си спокойствие за цели 30 години с новия „Супер жилищен кредит“.  

Кандидатствайте за "Супер жилищен кредит" от 01.01.2021 г. до 31.10.2021 г. и се възползвайте от промоционалните ни условия*:

  Какви са предимствата на кредита?
 

 • Промоционален фиксиран лихвен процент в евро за целия срок на кредита от 2.99% до 4.99%*;    

 • Срок на кредита по Ваш избор: за 10, 15, 20, 25, 30 години**;

 • Предвидимост в размера на месечната вноска ***;  

 • Допълнителна защита със застраховка "Живот“.

Очакваме Ви в нашите офиси, специализирани Центрове за жилищно кредитиране или Онлайн жилищен център, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания.

Препоръчайте на познати кредитните продукти на Пощенска банка и спечелете заедно големи награди. Научи повече тук.

 

Имате въпроси за този кредит? 

Възползвайте се от новата ни дигитална услуга - онлайн консултация за жилищен кредит през мобилната апликация EVA Postbank. Попитайте EVA за всички стъпки от подготовката, покупката и финансирането на имота с жилищен кредит, без да посещавате офис на банката.

Или заявете безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

 С новия "Супер жилищен кредит" получавате още:

 • Супер гъвкавост: Комбинирайте гарантиран размер на лихвения процент за целия срок заедно с възможност за гъвкаво погасяване на кредита. Изберете опция „Флекси“****, за да увеличавате или намалявате размера на месечната си вноска и дори да пропуснете плащане на една вноска, като лихвата се запазва непроменена.;

 • Супер бързина: Възползвайте от услугата „експресно разглеждане на искането за кредит“*****, с която получавате експресно становище по искането в рамките на 8 работни часа.;

 • Супер обслужване: получавате професионална консултация и пълно съдействие през целия процес, от кандидатстването до отпускането и последващото обслужване на кредита.

Каква e целта на кредита? 

 • Покупка на жилище;

 • Строеж и довършване на жилище;

 • Ремонт и подобрения на жилище;

 • Рефинансиране на други задължения.

                                                                                                                

*Предложението е валидно при подаване на искане за нов жилищен кредит в евро, в периода от 01.01.2021 г. – 31.10.2021 г., с превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключване на договор за застраховка по застрахователен пакет "Живот" и в зависимост от избрания срок. В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

** За жилищни кредити с фиксиран лихвен процент за целия срок на договора, потребителят може да избере срок на кредита само измежду една от следните опции: срок 10 г. (120 месеца); срок 15 г. (180 месеца); срок 20 г. (240 месеца), срок 25 г. (300 месеца), срок 30 г. (360 месеца).

*** Размерът на месечната вноска е съгласно погасителния план на вашия жилищен кредит.

**** Пълна информация за опцията „Флекси“, виж в секция Параметри.

***** Опцията за експресно разглеждане на искането за жилищен/ипотечен кредит е приложима за клиенти с доходи само от трудов договор; Не се прилага при кандидатстване онлайн и/или при параметри и условия, различни от стандартните на Банката. Банката се задължава, в рамките на 8 работни часа от приемането на заявката за експресно разглеждане, да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по искането за кредит (предварително одобрение или отказ), или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. Вижте пълните условия за експресно разглеждане на искането .

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

Пример за ГПР: При кредит с размер 50 000 евро, срок 120 месеца, 2.99% фиксирана годишна лихва за целия период на кредита, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 100 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 3.33%, месечната вноска е 489.59 евро, обща дължима сума 58 783.89 евро. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.  

 

 • Валута: евро;
 • Размер на кредита: до 250 000 евро;
 • Срок: до 30 години;
 • Финансиране до 80% от пазарната оценка на имота;
 • Погасяване: с равни или с намаляващи месечни вноски.

 

Параметри на опция "Флекси":

 • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 
 • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
 • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
 • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
 • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. 

Такси и комисиони на Банката:

 • 100 лв. такса за оценка на кредитоспособността*;
 • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението**;
 • 150 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността*;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението**;
 • Без такса за оценка на имот (150 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Съгласно тарифата на Банката таксата за оценка на кредитоспособността е 100 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 160 лв., а при доказани доходи от чужбина - 200 лв.

 **Съгласно тарифата на Банката таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.