Спечели с Western Union и Пощенска банка!

Спечели с Western Union и Пощенска банка!1

Изпрати подкрепа на близките си хора бързо и надеждно. А сега с Пощенска банка и Western Union можеш да спечелиш. Лесно е!

Направи паричен превод с Western Union в клоновата мрежа на Пощенска банка или неин агент, на стойност над 100 лв. или 50 евро, вземи скреч карта и разбери дали печелиш награда бандан от общо 1300 броя!

Какво можеш да спечелиш?

Една от общо 1300 броя награди - бандан

 

Как да участваш?

Направи паричен превод с Western Union в клоновата мрежа на Пощенска банка или неин агент, на стойност над 100 лв. или 50 евро, вземи скреч карта и разбери дали печелиш награда бандан от общо 1300 броя, направени в периода на кампанията.

Период на кампанията:

19 април – 19 юли 2021 г. или до изчерпване на наградите.

1В кампанията „Спечели с Western Union и Пощенска банка – Април 19, 2021 г. –  Юли 19, 2021 г.” могат да участват физически лица над 18 г. вкл., с обичайно местопребиваване на територията на Република България, които в периода 19.04.2021 – 19.07.2021 г. наредят Western Union паричен превод за България/за чужбина, за сума над 100 лева или над 50 евро, в офис на Банката или на неин под-агент на Western Union. Изпълнилите условието получават скреч карта (която следва да отворят на място) и възможност да  спечелят награда – бандан от общо 1300 бр., в случай, че картата им е печеливша, съгласно Официалните правила на кампанията. Промоцията е валидна в посочения период или до изчерпване на наградите. Кампанията се провежда съгласно Официалните правила.

 

Въпроси и отговори