Спечели с Western Union и Пощенска банка iPhone 13 Pro 512GB!

 

Спечели с Western Union и Пощенска банка!

 

Направи паричен превод Western Union в клоновата мрежа на Пощенска банка или наш агент до 15.07.2022г. и можеш да спечелиш IPhone 13 Pro!

Вземи своята скреч карта  и на момента провери дали печелиш!

 

Кампанията се провежда само в Пощенска банка и нашата агентска мрежа!

 

** Изображението на наградата е илюстративно! 

 

Как да участваш?

Нареди паричен превод в офис на Банката или неин под-агент на Western Union при следните условия:

 

  • за получател в България - за сума над 250 EUR или в чужбина - за сума над 500 BGN или 250 EUR. Изпълнилите условието ще получат скреч карта, която им дава възможност да спечелят награда – 1 бр. Смартфон модел iPhone 13 Pro 512 GB, съгласно Официалните правила на кампанията.
  

Период на кампанията: 

15.04.2022 г. – 15.07.2022 г.

 

*В кампанията могат да участват физически лица над 18 г. вкл., с обичайно местопребиваване в Република България, които в периода 15.04.2022 г – 15.07.2022 г. наредят Western Union паричен превод в офис на Банката или неин под-агент на Western Union за получател в България - за сума над 250 EUR или в чужбина - за сума над 500 BGN или 250 EUR. Изпълнилите условието ще получат скреч карта, която им дава възможност да спечелят награда – 1 бр.Смартфон модел iPhone 13 Pro 512GB, съгласно Официалните правила на кампанията. Пълните условия на кампанията се съдържат в Официалните правила, налични на страницата на кампанията на  www.postbank.bg,

© 2022 Пощенска банка. Всички права запазени. Всички лога, търговски марки, сервизни марки и търговски наименования, посочени в този материал, са собственост на съответните им собственици.

Въпроси и отговори