Спечели с Western Union и Пощенска банка мобилен принтер Canon SELPHY CP1300

 

Спечели с Western Union и Пощенска банка и отпечатай любимите моменти!

 

 

Направи Western Union паричен превод над 100 BGN или над 50 EUR до 31.01.2023 г., в клоновата мрежа на Пощенска банка или наш под-агент, вземи скреч карта и разбери дали печелиш.

Кампанията се провежда само в Пощенска банка и нашата агентска мрежа!

 

Какво можеш да спечелиш:

 

1 от 10 броя мобилни фото принтери Canon SELPHY CP1300 заедно с 1 бр. фото хартия

 

 

 

Как да участваш?

 

Нареди паричен превод в офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската мрежа на Банката в периода на провеждане на Промоцията при следните условия:

  • за получател в България или в чужбина - над 100 BGN или над 50 EUR или директно по банкова сметка. Изпълнилите условието ще получат скреч карта, която им дава възможност да спечелят една от общо 10 бр. награди - мобилен фото принтер Canon SELPHY CP1300, съгласно Официалните правила на кампанията.

  

Период на кампанията: 

 

01.11.2022 г. – 31.01.2023 г.

  

*В кампанията могат да участват физически лица над 18 г. вкл., с обичайно местопребиваване в Република България, които в периода 01.11.2022 г. – 31.01.2023 г. наредят Western Union паричен превод (в т.ч. и преводи, наредени по банкова сметка) от България, в офис на Банката или неин под-агент на Western Union към получател в България или в чужбина, за сума над 50 EUR или над 100 BGN. Изпълнилите условието ще получат скреч карта, която им дава възможност да спечелят една от  общо 10 бр. награди – мобилен фото принтер Canon SELPHY CP1300, заедно с 1 бр. фото хартия, съгласно Официалните правила на кампанията. Пълните условия на кампанията се съдържат в Официалните правила, налични на страницата на кампанията на www.postbank.bg

© 2022 Пощенска банка. Всички права запазени. Всички лога, търговски марки, сервизни марки и търговски наименования, посочени в този материал, са собственост на съответните им собственици.

 

Въпроси и отговори