Вместо да те разубеждаваме, да следваш мечтите си, ние ти даваме криле с новата ни програма “Welcome”, с безплатен пакет "Моето семейство" за цяла година1.

Пакет "Моето семейство" включва всичко необходимо за ежедневното банкиране и управлението на семейни финанси. Заедно с безплатните банкови услуги, пакета предлага и иновативно решение за защита на семейния бюджет. Възползвай се от комплексно банково обслужване, адаптирано към твоите индивидуални и семейни потребности. Научи повече за предимствата на пакет "Моето семейство" тук.

Ползвай повече - плащай по-малко!
Превеждай заплатата си по сметката с пакет „Моето семейство“ и направи минимум три плащания с дебитната карта по програмата и следващия месец, ще платиш по-ниска такса за обслужване. Важи след изтичане на периода по програма "Welcome".¹

Вземи нов потребителски или жилищно-ипотечен кредит по програма "Welcome" и ползвай пакет от над 10 услуги безплатно за цяла година1, включени по пакетна програма „Моето семейство“. 

Заяви до 31 март 2023 г.1

Параметри на потребителски кредит:

 • Атрактивни лихвени условия
 • Размер до 80 000 лв.
 • Срок до 10 години

Научи повече за предимствата на Потребителския кредит тук.

Параметри на жилищен кредит:

 • Атрактивен лихвен процент
 • Размер: до 700 000 лева
 • Срок: до 35 години

Научи повече за предимствата на Жилищния кредит тук.

Какви са предимствата за теб?

 • Банкираш лесно и удобно с пакетна програма „Моето семейство“1,по програма "Welcome":
  • Без такса за откриване
  • Без такса за месечно обслужване за 12 месеца

Научи повече за предимствата на пакет "Моето семейство" тук.

 • Заедно с кредита можеш да заявиш и кредитна карта Mastercard при следните условия2:
  • Без лихва за първите 6 месеца при покупки и теглене на пари в брой
  • Без годишна такса за първата година, ако с картата са направени трансакции за минимум 3 000 лв. през първите 6 месеца
  • Без такса за кандидатстване и разглеждане на документи

Научи повече за предимствата на Кредитната карта тук.

1Банката предлага пакетна програма „Моето семейство“ без такса за откриване и такса за обслужване на основната сметка по програмата за първата една година, при кандидатстване за нов потребителски кредит в лева или нов жилищно-ипотечен кредит по програма Welcome на Пощенска банка, в периода от 16.01.2023 г. до 31.03.2023 г., при последвало одобрение и усвояване на отпуснатия потребителски кредит/подадено искане за усвояване на жилищния кредита в срок до 31.05.2023 г., и при превод на работна заплата по сметка към пакетна програма „Моето семейство“. Към момента на подаване на заявлението за нов потребителски/жилищно-ипотечен кредит лицето не следва да има друг потребителски/жилищно-ипотечен кредит от банката. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). Пълна информация за приложимите условия, както и за включените в пакетната програма продукти и услуги, виж на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

2Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка в периода от 16 януари до 31 март 2023 г. и при следните условия: одобрено искане и последващо активиране на кредитната карта в същия период; кандидатстване за нов потребителски кредит в лева или нов жилищно-ипотечен кредит по програма Welcome на Пощенска банка в същия период; последвало одобрение и усвояване на отпуснатия потребителски кредит, респ. подадено искане за усвояване на жилищно-ипотечния кредит в срок до 31.05.2023 г.; ползване на пакетна програма „Моето семейство“ при условията на програма Welcome. Издаването на кредитна карта подлежи на одобрение от банката. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe и Mastercard Business.Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.
В случай че общият сбор от направени трансакции по новоиздадената кредитна карта Mastercard (покупки и изтеглени пари в брой) за периода от първите шест месеца след активиране картата надвиши 3000 (три хиляди) лева, банката не начислява годишна такса за обслужване на картата за първата година от срока на договора.