Спечели до 40 лв. обратно по твоята кредитна карта Visa

Твоите ежедневни покупки ти връщат до 40 лв. обратно по кредитната ти карта Visa!

Търсиш изгодни предложения, когато пазаруваш? Сега твоите покупки в магазини за хранителни стоки и дрогерии/аптеки ти дават възможност да спечелиш 4% обратно по твоята карта! 

Кампанията включва два месечни периода:

  • Първи период: 27.07 - 27.08.2020 г. 
  • Втори период: 28.08 - 27.09.2020 г. 

Как да участваш?

  • В рамките на поне един от периодите, направи мин. 6 покупки в магазини за хранителни стоки, дрогерии или аптеки, всяка за мин. 30 лв. и ще получиш 4% от сумата обратно по твоята карта*

Официалните правила виж тук

 

* Максимална сума на кеш бека по картата за целия промоционален период (27.07 - 27.09.2020 г.) е общо 40 лв.

В кампанията могат да участват картодържатели на кредитни карти Visa, издадени от Пощенска банка, преди 27.07.2020 г. Първите 5000 картодържатели, които в рамките на поне един от месечните периоди на кампанията направят мин. 6 покупки с картата си, на стойност минимум 30 лв. всяка, в магазини за хранителни стоки, дрогерии или аптеки, с изкл. на покупки на лекарствени продукти по лекарско предписание, както и покупки на медицински изделия, на козметични и други стоки със значение за здравето на човека, извършени в търговски обекти, които не попадат в посочената категория „Drug Stores & Pharmacies“, ще спечелят 4% обратно по своята карта, но не повече от 40 лв. общо за целия период на промоцията, съобразно Официалните правила на Кампанията. Пълните условия на кампанията можете на намерите на www.postbank.bg.

В Периода на провеждане, Организаторът периодично ще информира участниците за броя на печелившите и за оставащия брой до достигане на максимално определения лимит от 5000 награди. Информацията ще се публикува на сайта на банката - на www.postbank.bg., на страницата, на която е обявена кампанията. Поредността на картодържателите, които могат да спечелят награда, до достигане на максималния брой от 5000, ще се отчита според времето, в което за съответния участник е изпълнено условието за участие. Участник, за който е изпълнено условието за участие, може да участва повече от един път в Промоцията, до достигане на максималния размер на cash back за него.