СПЕЧЕЛИ СУПЕР НАГРАДИ - MAZDA 3 ИЛИ ПОЧИВКА!

 Използвай активно своята кредитната карта Mastercard1 в периода от 1 март до 31 май 2020 г. и можеш да спечелиш супер награди2:

  • нов лек автомобил Mazda 3 или 
  • една от 10 уикенд почивки за двама в България

Сега всичко е в твоите ръце, защото никога не е било толкова лесно да печелиш!

Как?
 
Участваш автоматично в томболата за една от страхотните ни награди, ако в рамките на поне един от трите етапа на кампанията3 направиш със своята карта минимум 3 покупки включващи

Необходимо е да направиш поне 3 трансакции – по една от всеки вид, на стойност минимум 10 лв., в рамките на един месец и ще си гарантираш едно участие!

Ако направиш повече плащания, увеличаваш шанса си за успех!

Лесно е –  3 плащания могат да ти донесат новата Mazda 3! 

Виж официалните правила на кампанията тук.

 

1 В кампанията имат право да участват всички настоящи картодържатели на кредитни карти Mastercard, издадени от Пощенска банка преди старта на Промоцията (27.02.2020 г.). В Промоцията нямат право да участват картодържатели на кредитни карти Mastercard Business, картодържатели, които са служители на банката или на дружества, свързани с нея, както и членове на техните семейства (съпрузи, роднини по права линия без ограничения, както и други членове на техните семейства).
2 Наградите са облагаеми по реда на ЗДДФЛ. Данъкът за лекия автомобил е за сметка на спечелилия участник, който следва към датата на връчване на наградата да внесе дължимата сума по посочена от банката сметка. Организаторът предварително ще уведоми лицето за размера на дължимата сума. Организаторът не поема допълнителни разходи, свързани с придобиването на лекия автомобил, както и с ползването му, включително, но не само, разходи, свързани с регистрация на автомобила, разходи за застраховки, такси, данъци и др.
3 Етапите на кампанията са както следва: Етап 1 – 01.03.2020 г. – 31.03.2020 г.; Етап 2 – 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г.; Етап 3 – 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г.