Важна информация

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с придобиването на Алфа Банк - клон България, поетапно до началото на месец юни операционните системи, продукти и услуги на Алфа Банк, включително платформата за интернет банкиране, ще бъдат трансформирани в една единна система – тази на Пощенска банка.

В тази връзка считано от 25 май 2016 г. достъпът до системата за електронно банкиране ще се осъществява през платформата на Пощенска Банка (e-Postbank), запазвайки потребителското име и парола, които сте ползвали до момента като клиент на Алфа Банк.

Нашият екип остава на Ваше разположение на тел. 0700 18 555.

С уважение,
Екипът на Пощенска банка
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear clients,


In regards to the recent acquisition of the operations of Alpha Bank Bulgaria, in a phased manner until the beginning of June the operating systems, products and services of Alpha Bank, including its internet banking platform, will be unified with those of Postbank and as of May 25th, 2016 you will have access and will be able to use the modern platform for internet banking e-Postbank, entering it with the username and password that you have used up to date as a customer of the acquired Alpha Bank.

As Postbank client you will be able to benefit from our new special package of digital services, including mobile banking, internet banking and the automatic payment of utility costs.

Our team remains available 24/7 on tel. 0700 18 555.

Kind regards,
Postbank Team

 

Предстоящи промени

Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви информираме, че на 1 март 2016 г. бе подписан договор за прехвърляне на търговското предприятие и дейността на българския клон на Алфа Банк А.Е. - Гърция (Алфа Банк - клон България, Алфа Банк България) на Юробанк България АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). От тази дата обединяваме своя значителен опит на българския банков пазар, ресурс и експертиза, за да Ви предложим най-доброто обслужване, персонално отношение и висококачествени продукти. Това означав...

Физически лица

Уважаеми клиенти, На 1 март 2016 г. “Юробанк България“ АД („Пощенска банка“) придоби търговското предприятие и дейността на клона на „Алфа Банк“ А.Е. в България („Алфа Банк България“). От тази дата обединяваме своя значителен опит на българския банков пазар, ресурс и експертиза, за да Ви предложим най-доброто обслужване, персонално отношение и висококачествени продукти. Това означава, че вече сте клиенти на четвъртата банка в страната по размер на отпуснати кредити и привлечени депозити, с...

Юридически Лица

Уважаеми клиенти, На 1 март 2016 г. “Юробанк България“ АД („Пощенска банка“) придоби търговското предприятие и дейността на клона на „Алфа Банк“ А.Е. в България („Алфа Банк България“). От тази дата обединяваме своя значителен опит на българския банков пазар, ресурс и експертиза, за да Ви предложим най-доброто обслужване, персонално отношение и висококачествени продукти. Това означава, че вече сте клиенти на четвъртата банка в страната по размер на отпуснати кредити и привлечени депозити, с ...