Съвети за сигурност

За "Юробанк България" сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на твоите данни  при работа в системата за Интернет Банкиране. В тази връзка, за постигане на по-висока степен на защита, моля да прочетеш и да спазваш посочените по-долу съвети:

  • Използвай и поддържай актуален антивирусен софтуер. Антивирусният софтуер е предназначен за предпазване от и отстраняване на компютърни вируси и други злонамерени програми. Обновявай периодично твоя антивирусен софтуер.
  • Препоръчваме ти да обновяваи използвания от теб уеб-браузър, операционна система, и софтуер. Фирмите производители периодично предлагат актуализирани и нови версии на горепосочените, които увеличават нивото на сигурност.
  • Сменяй периодично твоята парола за достъп до e-Postbank.
  • Не разкривайте на никого твоето потребителско име и парола за достъп до e-Postbank.
  • Не записвай на материален носител твоите потребителско име и парола, за да избегнеш риска от евентуална кражба.
  • При съмнения, че някой е узнал твоето потребителско име и/или парола, незабавно ги смени, като използваш функционалността " Смяна на парола" и "Смяна на потребителско име" в e-Postbank или уведоми банката на тел. 0700 18 555 / *7224.
  • При приключване на работа със услугата e-Postbank винаги използвай бутона "Изход".
  • "Юробанк България" те уверява, че не изисква от своите клиенти кодове за достъп до услуги, пароли, номера на банкови карти или друга конфиденциална информация, чрез електронна поща.
  • "Юробанк България" те моли при случаи на фишинг (phishing) атаки или съмнения за такива да ни информирате на тел. 0700 18 555 / *7224. Фишингът представлява онлайн атака, при която измамниците подканят клиентите да разкрият лична или финансова информация в имейл съобщение или уеб сайт. Най-често онлайн фишингът започва с имейл, който изглежда като официално съобщение от легитимен източник, например банка, или друга финансова институция. В имейла получателите биват насочвани към фалшив уеб сайт, идентичен на официалния, където да предоставят лични данни или финансова информация, като номер на банкова карта, сметка, парола и др. подобни.
  • "Юробанк България" препоръчва използването на Квалифициран Електронен Подпис(КЕП). Квалифициран Електронен Подпис представлява цифров сертификат върху хардуерно криптографско устройство,  издаден от лицензирани доставчици на удостоверителни услуги по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Вижте още съвети за сигурност. 

Забележка: Посочените препоръки се публикуват с информативна цел и не представляват изчерпателно изброяване на задълженията на ползвателя на услугата "Интернет банкиране“, свързани с опазване на персонализираните защитни характеристики на платежния инструмент, регламентирани в Закона за платежните услуги и платежни системи, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и Общите условия на Банката за електронно банково обслужване "Интернет банкиране". спазването на посочените препоръки не води до ограничаване на отговорността на ползвателя на услугата "Интернет банкиране“, предвидена в цитираните нормативни актове и общи условия.