Потребителски кредит с ексклузивни условия

Потребителски кредит с ексклузивни условия за Черен петък

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Възползвай се от специалното ни предложение за ЧЕРЕН ПЕТЪК!

Вземи потребителски кредит с лихва 4.60%1 за сума над 15 000 лв. от 19.11.2021 г. до 05.12.2021 г.! 

Направи всички желани покупки и реализирай идеите и проектите си!
Не пропускай офертата ни за финансиране, с което да превърнеш плановете си в реалност! 

Предимства:

  • Ексклузивни лихвени условия – 4,60%1;
  • Размер на кредита: от 15 000 лева до 70 000 лева;
  • Максимален срок за изплащане – до 60 месеца;
  • Бърз отговор до 2 часа;2
  • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит изцяло онлайн тук3- предложение за настоящи клиенти на банката;
  • Фиксирана лихва за първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита;4
  • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията".5 

Офертата не важи за рефинансиране на съществуващи кредити в Пощенска банка!

 

¹Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит, в лева, от Пощенска банка, в периода от 19.11.2021 г. до 05.12.2021 г., с минимален размер 15 000 лева и максимален срок до 60 месеца, превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД. 

Предназначението на калкулатора е да ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. 

Пример: При кредит с размер 15 000 лв., срок 60 месеца, с 4.60% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 4.60% променлива годишна лихва за останалия период и превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособността в размер на 300 лв., ГПР е 6.65%, месечната вноска е 300.51 лв., обща дължима сума 18 804.70 лв.

Посоченият срок тече от момента на въвеждане на заявлението за кредит, като в отделни случаи може да бъде удължен или да се изискат допълнителни документи.

3Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Пълната информация за услугата за сключване на договор онлайн, виж на www.postbank.bg 

4За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив.

5Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, виж тук, както и при поискване във всеки офис на банката. 


  • Такса за оценка на кредитоспособността - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

 

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 15 001 до 20 000 300
от 20 001 до 50 000 400
над 50 000 по договаряне
  
  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“ ,"Моето Предимство“ или "Моят Престиж“ , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

*Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. 

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване , са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.