Потребителски кредит с ексклузивни условия

Потребителски кредит с ексклузивни условия

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Възползвай се от специалното ни предложение за ЧЕРЕН ПЕТЪК!

Вземи потребителски кредит с лихва 4.7%1 за сума над 15 000 лв. само от 20.11.2020 г. до 30.11.2020 г.! 

Сега е времето да направиш желаните покупки и да реализираш идеите и проектите си!
Предлагаме ти възможност за финансиране, с което да превърнеш плановете си в реалност! 

Предимства:

  • Лихвен процент – 4,7%1;
  • Размер на кредита: от 15 000 лева до 70 000 лева;
  • Максимален срок за изплащане – до 60 месеца;
  • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит изцяло онлайн тук2- предложение за настоящи клиенти на банката;
  • Фиксирана лихва за първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита;3
  • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията".4 

Офертата не важи за рефинансиране на съществуващи кредити в Пощенска банка!

 

¹Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит, в лева, от Пощенска банка, в периода от 20.11.2020 г. до 30.11.2020 г., с минимален размер 15 000 лева и максимален срок до 60 месеца, превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД. 

Предназначението на калкулатора е да ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. 

Пример: При потребителски кредит с размер 15 000 лв., за срок от 60 месеца, 4.7% фиксиран лихвен процент за първите 12 месеца и 4.7% плаващ годишен лихвен процент за останалия период, при превод на заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма „Моето семейство и с включени такси и комисиони, описани в секция "Такси и комисиони“, ползване на пакет „K“ по застрахователна програма „Защита на плащанията“ по потребителски кредит, общата дължима сума е 18 794.70 лв., месечната вноска е 301.24 лв., ГПР е 6.63%. 

2Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката. 

3За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив.

4Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, виж тук, както и при поискване във всеки офис на банката. 


  • Такса за оценка на кредитоспособността - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

 

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 15 001 до 20 000 300
от 20 001 до 50 000 400
над 50 000 по договаряне
  
  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“ ,"Моето Предимство“ или "Моят Престиж“ , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

*Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. 

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване , са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.